Bent u particulier en wilt u uw hond of kat registreren in Chipbase klik dan hier.

    

Na het registreren van een account.

Registreren:

Geboorte = Datum waarop de chip geplaatst is.

Import = Een dier dat afkomstig is uit het buitenland en langer verblijft dan 3 maanden in Nederland.

Afvoer = De overdracht (meestal verkoop) naar een andere houder. Deze melding bevat onder andere het chipnummer, de afvoerdatum en de houder die het dier overdraagt.

Aanvoer = De overname (meestal aankoop) door een nieuwe houder. Deze melding bevat onder andere het chipnummer, de aanvoerdatum en de houder die het dier overneemt.

Vermissing = Vermissing van een dier. Deze melding bevat onder andere het chipnummer, de vermissingsdatum en de houder. Als het dier weer gevonden is, wordt dat doorgegeven met een "Gevonden" melding.

Gevonden = Heeft u een dier gevonden. Deze melding bevat onder andere het chipnummer, de vinddatum en de houder (=vinder). De houder kan de rechtmatige houder zijn (die een vermissing heeft gemeld) of een andere houder (bijvoorbeeld een asiel) als de rechtmatige houder niet bekend is.

Overlijden = Het overlijden van een dier. Deze melding bevat onder andere het chipnummer, de overlijdensdatum en de laatste houder.

Vervanging = De vervanging van een chip omdat de oude chip niet meer te lezen of niet meer aanwezig is. Deze melding bevat onder andere het oude chipnummer, het nieuwe chipnummer, de vervangingsdatum, de reden, de chipper en de houder. Deze melding is alleen mogelijk als het oude chipnummer bekend is. Is het nummer onbekend (en dus afwezig of niet te lezen), dan is het dier kennelijk gevonden. In dat geval moet een "Gevonden" melding gedaan worden onder opgave van het nieuwe nummer. Mocht later de houder worden vastgesteld die het oude chipnummer kan aangeven, dan wordt de dierhistorie aangevuld met een vermissingsmelding (op het oude nummer) en een vervangingsmelding.

Intrekking = Het ongedaan maken van een eerdere diermelding. Deze melding bevat onder andere het unieke nummer van de in te trekken diermelding en een reden. Intrekkingen zijn geen diergebeurtenissen, maar correcties op fouten. Voorbeeld: een intrekking van een vermissingsmelding betekent niet dat het dier weer gevonden is, maar dat het dier niet vermist was of dat andere informatie niet correct was. Na intrekking kan de verbeterde informatie opnieuw gemeld worden.

Contact = Uitzonderlijke gebeurtenissen, waarvoor geen regulier meldingstype bestaat, worden door de ADB geïnitieerd en aan de CDD gemeld: het chipnummer, de gebeurtenisdatum, de houder en gegevens over de indiener (beheerder van de ADB). Het gaat hier om gegevens die primair ter kennisname bedoeld zijn. Indien de ADB vermoedt dat er misstanden zijn dan dient de ADB direct contact op te nemen met de NVWA of de LID. Voorbeeld: Uit de terugkoppeling van een dierenarts blijkt dat een eerder ingebrachte transponder op een verkeerde plek is ingebracht. In de contactmelding staat dan de juiste locatie. Een nieuwe geboortemelding is dan niet nodig. Indien deze 'fout' al ten tijde van de geboortemelding bekend was, dan had deze informatie ook onder het opmerkingenveld kunnen komen van de geboortemelding. Het beleid rondom de contactmelding zal tijdens de uitvoering nog nader gevormd moeten worden.

Adreswijziging = Adreswijziging van de houder. Deze melding bevat onder andere het chipnummer, de verhuisdatum en de houder.

Export = De export van Nederland naar een ander land. Deze melding bevat onder andere het chipnummer, de exportdatum en de exporterende houder.

* Registratienummer (UBN nummer) = Het nummer dat door de Rijksdienst Ondernemend Nederland (RVO.nl) wordt uitgegeven op basis van de Regeling identificatie en registratie van dieren.

* Houder = Meestal de eigenaar.

Download de .pdf

       

Registreren:

1. Wij Starten met het registreren van het dier klik op de button registreren.

2. Vul nu alle velden in en klik daarna op registreren.

3. U ontvangt een e-mail met daarin een activatielink. Klik op de link om uw account te activeren.

4. Uw e-mail is nu geverifieerd, u kunt nu inloggen.

5. Nu klikt u weer op registreren.

6. Vul nu het chipnummer in dat u wilt registreren en klik daarna op zoeken.

7. Klik nu op het tweede chipnummer.

8. Klik op Geboorte en vul alle velden in (Chipper gegevens is de naam van u dierenarts of Chipper). (Indien u niet in het bezit bent van een UBN nummer, dan is dit veld niet verplicht.

9. Vergeet niet (ik ga akkoord met de algemene voorwaarden aan te klikken ), en klik daarna op aanmaken.

Uw huisdier is nu geregistreerd.

       

Import:

1. Klik op Import en vul alle velden in (Chipper gegevens is de naam van de dierenarts of Chipper). (Indien u niet in het bezit bent van een UBN nummer, dan is dit veld niet verplicht.

2. Vergeet niet (ik ga akkoord met de algemene voorwaarden aan te klikken ), en klik daarna op aanmaken.

Uw huisdier is nu geïmporteerd.

       

Afvoer:

1. Klik op Afvoer en vul alle velden in. (Indien u niet in het bezit bent van een UBN nummer, dan is dit veld niet verplicht.)

2. Vergeet niet (ik ga akkoord met de algemene voorwaarden aan te klikken ), en klik daarna op aanmaken.

Uw huisdier is nu over genomen.

       

Aanvoer:

1. Klik op Aanvoer en vul alle velden in. (Indien u niet in het bezit bent van een UBN nummer, dan is dit veld niet verplicht.)

2. Vergeet niet (ik ga akkoord met de algemene voorwaarden aan te klikken ), en klik daarna op aanmaken.

Uw huisdier is nu over gedragen.

       

Vermissing:

1. Klik op Vermissing en vul alle velden in. (Indien u niet in het bezit bent van een UBN nummer, dan is dit veld niet verplicht.)

2. Vergeet niet (ik ga akkoord met de algemene voorwaarden aan te klikken ), en klik daarna op aanmaken.

Uw huisdier is nu op gegeven als vermist.

       

Gevonden:

1. Klik op Gevonden en vul alle velden in. (Indien u niet in het bezit bent van een UBN nummer, dan is dit veld niet verplicht.)

2. Vergeet niet (ik ga akkoord met de algemene voorwaarden aan te klikken ), en klik daarna op aanmaken.

Uw huisdier is nu aangemeld als gevonden.

       

Overlijden:

1. Klik op Overlijden en vul alle velden in. (Indien u niet in het bezit bent van een UBN nummer, dan is dit veld niet verplicht.)

2. Vergeet niet (ik ga akkoord met de algemene voorwaarden aan te klikken ), en klik daarna op aanmaken.

Uw huisdier is nu aangemeld als overleden.

       

Vervanging:

1. Klik op Vervanging en vul alle velden in. (Chipper gegevens is de naam van u dierenarts of Chipper). Indien u niet in het bezit bent van een UBN nummer, dan is dit veld niet verplicht.

2. Vul hier het nieuwe chipnummer is en vergeet niet (ik ga akkoord met de algemene voorwaarden aan te klikken ), en klik daarna op aanmaken.

Het nieuwe chipnummer is nu geregistreerd.

       

Intrekking:

1. Klik op Intrekking en vul alle velden in. (Indien u niet in het bezit bent van een UBN nummer, dan is dit veld niet verplicht.)

2. Vergeet niet (ik ga akkoord met de algemene voorwaarden aan te klikken ), en klik daarna op aanmaken.

Uw melding is in getrokken.

       

Contact:

1. Klik op Contact en vul alle velden in. (Indien u niet in het bezit bent van een UBN nummer, dan is dit veld niet verplicht.) Uitzonderlijke gebeurtenissen, waarvoor geen regulier meldingstype bestaat.

2. Vergeet niet (ik ga akkoord met de algemene voorwaarden aan te klikken ), en klik daarna op aanmaken.

Uw gegevens zijn gewijzigd.

       

Adreswijziging:

1. Klik op Adreswijziging en vul alle velden in. (Indien u niet in het bezit bent van een UBN nummer, dan is dit veld niet verplicht.)

2. Vergeet niet (ik ga akkoord met de algemene voorwaarden aan te klikken ), en klik daarna op aanmaken.

Uw adres gegevens zijn nu gewijzigd.

       

Export:

1. Klik op Export en vul alle velden in. (Indien u niet in het bezit bent van een UBN nummer, dan is dit veld niet verplicht.)

2. Vergeet niet (ik ga akkoord met de algemene voorwaarden aan te klikken ), en klik daarna op aanmaken.

Uw huisdier is nu geëxporteerd.

       

Chipnummer zoeken:

1. Heeft u een huisdier gevonden met een chip die geregistreerd is bij Chipbase klik dan op Chipnummer zoeken.

2. Vul hier het chipnummer in en klik op zoeken. Deze informatie zorgt ervoor dat er contact kan worden opgenomen met het baasje. Hierdoor hoeven de dieren niet te lang te wachten voor ze weer herenigd kunnen worden met hun baasje.

3. Indien het chipnummer geregistreerd is dan ziet u nu de gegevens die het baasje heeft ingevuld. U kunt contact opnemen met het baasje om hen te herenigen.